22 thg 8, 2007

Nhớ!Anh nhớ mỗi lần anh Online
Dòng thơ em viết vẫn in hoài
Box thơ anh tới mong hình bóng
Sao sáng hôm rày bỗng vắng ai!

Anh nhớ in hình thơ của em
Dẫu rằng bận mấy cũng vào xem
Sự nghiệp và em đều quan trọng
Ai để mình em với bút mềm?!

Anh nhớ hôm nào trong trăng thanh
Trong box thơ buồn chỉ em-anh
Nói chuyện tâm tình thơ chảy mượt
Làm tim anh vướng mãi ngày xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét