11 thg 4, 2014

Thương Bạn


( Ăn theo bài Thương Vợ của cụ Tú)

Quanh năm chém gió ở trên Face
Tám đủ trăm phương với một bầy
Lụm cụm Ba Gờ khi mạng rớt
Lò dò Quai Lét buổi on lai
Làm thơ, chép nhạc, còm dăm chị
Úp ảnh, truyện cười, tag mấy tay
Ôi đệch cái đời sao sướng thế
Bạn hiền thiếu rượu...thế này đây!

Hớ 08.04.2014
Nhân dịp cụ Phở lôi đống ảnh lên face chém gió!

* Một phiên bản khác được cô Chiêu +Tuyet Dung Truong  sửa lại như sau

Quanh năm chém gió ở trên Face
Tám đủ trăm phương với một bầy
Lụm cụm Ba Gờ khi mạng rớt
Lò dò Quai Lét buổi on lai
Làm thơ, chép nhạc, còm dăm chị
Úp ảnh, truyện cười, tag mấy tay
Ôi đệch cái đời sao sướng thế
Bạn hiền Ế Vợ...thế này đây!