22 thg 12, 2013

Hôm nay và ngày mai

Có thể ngày mai không đến, hoặc không như ý.
 Nhưng xin đừng để cạn nhiệt huyết của hôm nay.

15 thg 12, 2013

Mười lăm năm bôn ba

Mười lăm năm thành phố
Bao nhiêu tình đi qua
Bỗng dưng ngồi ngẫm lại
Có còn gì cho ta

Mười lăm năm thành phố
Bao nhiêu bạn thân quen
Đời mỗi người mỗi cảnh
Ngược xuôi và bon chen

Bỗng dưng ngồi ngẫm lại
Không bầu bạn bên mình
Ôm nỗi buồn tê tái
Đi về trong lặng thinh

Mười lăm năm thành phố
Bao nhiêu bước thăng trầm
Cũng khi này lúc nọ
Như bao người quan tâm

Bỗng dưng ngồi ngẫm lại
Tay vẫn hoài tay không
Thời gian thì vẫn chảy
Mà số thì long đong

Mười lăm năm thành phố
Tưởng rằng ta ra gì
Bây giờ ngồi ngẫm lại
Bạn, tiền, vợ... chẳng chi.

Hớ 15.12.13