19 thg 12, 2018

Tự vấn

Tơ vò trăm nghìn mối
Trái đất hay hình tròn
Bóng chiều hay đêm tối
Bao sóng lòng lo toan

Cây nhiều hoa nhiều trái
Gió đùa lá héo hon
Tànn thu vàng đất rụng
Trơ gầy một góc non

Đâu nửa đời dâu bể
Ai cho ai hẹn thề
Mùa đông về lạnh giá
Còn gì sau cơn mê

Dẫu thời gian trở lại
Cũng sẽ thế mà thôi
Dòng thời gian chảy mãi
Lững lờ sẽ cuốn trôi

Ta nhìn ta tìm ý
Ta nhìn tâm rõ ràng
Đúng và sai ....suy nghĩ
Chớ để lòng hoang man

19.12.18