28 thg 1, 2014

Bến đỗ nào cho những bình yên

Ta về bên lá mưa đông

Tìm nơi đổ bến ...

Hư không mỏi rồi


Hớ 28.01.2014

6 thg 1, 2014

Chữ Tôi

Thắng rồi đấy! Vui không?
Ta được gì ngoài một chữ TÔI?
Ta mất gì? - Lòng tin, sự thương mến, sự gần gũi, bạn bè, vẻ đáng yêu, dễ mến.

Bởi vì chữ TÔI nó viết HOA nên nó to quá! Đáng không?
Chữ tôi nó viết thường thì tự hạ thấp bản thân làm người ta không nể trọng, viết HOA thì thành tự cao tự đại mà làm người xa lánh. Viết vừa thôi, Tôi ơi!

 @Viết không cho riêng Tôi