23 thg 1, 2012

Khai Bút

Chả hiểu sao cả năm qua chả viết được gì ra hồn.
Đành chép lại đoạn thơ năm ngoái viết cho Thi Ẩm Lâu vậy!

Khai bút mừng nhau cái tết Mèo
Thi lầu tràn ngập tiếng thơ reo
Tỷ huynh tài lộc thành công lớn
Đệ muội công danh phú quý trèo
Bạn quý sẻ chia niềm hỷ lạc
Người thương san sớt nỗi hàn eo
Xuân về xin chúc làng Thi Ẩm
Hạnh phúc, an vui, lộc đến vèo


Hứng chí viết luôn bài cho năm nay:

Xúm xít cùng nhau chúc tết rồng
Mừng cho năm mới đặng hanh thông
Chị em chóng chóng yên gia thất
Các bác nhanh nhanh chuyện cháu bồng
Phú quý theo nhau về tụ hội
Công danh nối bước đến mừng công
Năm này xin chúc hơn năm trước
Hạnh phúc an khang rực nắng hồng