13 thg 1, 2009

Thơ Mừng Xuân

Mỗi năm ngày tết, người người là rộn rã...Mình thì cũng đua đòi tí tranh thủ làm vài bài thơ tết cho có không khí!

Chúc Xuân

Và rồi năm nữa chóng qua mau

Ta lại làm thơ chúc tết nhau

Bằng Hữu ngẩn ngơ đưa tiễn chuột

Tâm Giao hồ hởi đón chào trâu

Tửu Lầu rộn rã tình hoài nặng

Thi Ẩm êm đềm nghĩa mãi sâu

Xin chúc đệ huynh cùng tỷ muội

Sang năm thêm hợp ý tâm đầu.

Duytuan09.01.09

-----------------------------------------------

Nỗi Xuân


Mỗi năm người ngược lại về xuôi
Chỉ xót cho người chốn viễn khơi
Nhớ mẹ bao ngày cơm gạo hẩm
Thương cha mấy buổi cháo rau tơi
Bạn bè tứ xứ xuân về hội
Huynh đệ tha phương tết đến chơi
Chả biết năm này duyên có đến
Sang năm khoe áo bạn bên đời.


duytuan13.01.09
----------------------------------------------

(đang update)