16 thg 6, 2015

Một ngày nào đó

Một ngày nào đó, khi thế giới không còn liên quan gì đến ta, và ta chả cần quan tâm gì đến. Đơn giản là ta đã ra đi. Chắc gì ta đã chết.
Khi thế giới không quan tâm gì đến ta
Nghĩa là ta đã chết
Khi ta không quan tâm gì đến thế giới
Nghĩa là thế giới chấm hết
Khi thế giới không quan tâm gì đến ta và ta cố gắng hiện diện trong thế giới
Nghĩa là trái đất này có thêm một hồn ma.
Khi ta không còn quan tâm gì đến thế giới và thế giới vẫn cứ lởn vởn quanh ta
Thì ta gọi đó là gì?
Đời gọi đó là gì?
Thế giới không là hồn ma, vì nếu là hồn ma thì là một hồn ma quá to lớn. Bóng nó trải dài hơn cả bóng cây KhơNia trong truyền thuyết. Thế giới vẫn lởn vởn quanh ta và ta chỉ có thể làm ngơ như không thấy.
Đã có lúc nào đó, người ta gọi nhau là cả thế giới.
21.05.2015