6 thg 12, 2009

Đêm Say


Và cũng một khuya
Có ai đó chong đèn bên điếu thuốc
Chân trời mây từng đàn sẫm màu lem luốc
Mái hiên nhà, có có gã khờ gầy guộc những suy tư

Rồi có một đêm
Mắt trông ngóng xa xăm tìm về bóng dáng
Biết ai đó đang mơ hay như mình thức trắng
Có đứng trước hiên nhà thườn thượt chẳng thành câu

Này dốc tình say
Uống cho mối duyên ngày càng bế tắc
Uống cho thấy trên đời toàn đắng ngắt
Vật vờ say, ngập tràn say người có nào hay...


đêm say 24.11.09