14 thg 8, 2021

Vẩn vơHôm nọ vẩn vơ màu hoa tím

Có biết theo dòng lạc chốn nao

Ta tìm ký ức ngày năm cũ

Cho hồn ngơ ngẩn chút hư hao