7 thg 12, 2015

Với thơ

Có những con người rất yêu thơ
Rằng xem như con
Đứa con tinh thần không nỡ dứt
Đứa con mang nặng sau nhiều ngày thao thức
Vậy mà sao nỡ xóa
Viết
Xóa
Sát nhân?
Hay tâm thần?

Có những người chẳng viết nổi thơ
Lang thang khắp diễn đàn facebook
Đem những đứa con
Người ta ngày đêm chăm chút
Làm của riêng
Và tên riêng
Tham lam
Hư danh
Hay là làm gì vậy?

Có những người chỉ xem thơ là trò vui
Cho nên viết đâu cần chăm chút lắm
Và người xem đây đây tràn phóng khoáng
Những đứa con sinh ra rất tình cờ
Có xóa đâu
Ai làm gì hắn bây giờ
Vui
Yêu
Hay chỉ là trút gánh tâm tư

Có những người không viết nổi thơ
Và đến giờ đọc thơ không nổi
Chợt thấy mình
Có lỗi ...

Hớ.
07/12/2015