10 thg 12, 2017

Đợi kèo

Hôm nay hoa nắng ươm nhiều quá
Rũ bớt cơn mưa tự hổm rày
Bên sông còn có người trông hạ
Bạn có chia sầu kịp tối nay.
Hớ 10-12-2017