9 thg 12, 1990

Bài thơ năm lớp 4

Còn nhớ một thời làm thơ, chép vở. Bài thơ năm lớp 4.

Trước sân nhà tui có cây dừa
Cái lá của nó như cái bừa
Quanh năm suốt tháng đều có quả
Nhưng trái của nó chỉ lưa thưa