13 thg 6, 2012

Giật Mình


Giật mình trong gối mộng
Quơ vào đêm mơ màng
Trong màn đêm rất rộng
Biết đâu là ly tan...

Ta tìm hoa tìm lá
Tìm một chút mùa xưa
Trong đời mây đời gió
Có ai là nhau chưa?

Ta tìm trong mùa nắng
Lá thu vàng đang qua
Ta tìm ân tình cũ
Người trong từng câu ca...

Giật mình trong gối mộng
Ngỡ như còn năm xưa
Ngoài kia đêm rất rộng
Ta không còn ai đưa...
Hớ 12.06.12