17 thg 1, 2008

Khen thơ trúc trắc

Cái này là ngẫu hứng khi đối thơi với bằng hữu nguyentuthang bên trang tangthuvien.com Thuộc thể loại vui và khá thú vị


Thơ ai trúc trắc thấy thầy thay

Blue* tôi nghiền ngẫm ngáy ngay ngày

Ra vào vẽ viết vơ vớ vở

Chẳng nặng thành thơ mấy mảy may

Cho nên bứt tóc run run rụng

Đến nỗi vò đầu gãy gáy …gay

Giáng Long* buông tiếng long lồng lộng:

“Mấy con con khỉ : “Đấy đây đầy”


Blue: nick của duy tuấn ở Tàng thư Viện là LoveBlue

*Giáng Long: tên một huynh đài trong trang tangthuvien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét