1 thg 10, 2008

Chẳng biết đặt gì!

Ta cám ơn em những ngày vui

Hai đứa cùng chia ngọt xẻ bùi

Lẽo đẽo theo anh lo từng tí

Cứ vòi đi ngược lại về xuôi


Ta cám ơn em những quan tâm

Mỗi ngày mỗi hỏi… chuyện xa xăm

“Ăn uống chi chưa…gìn sức nhé!”

Xem anh như trẻ mới lên năm


Ta hiểu tình em chẳng phải không

Nhưng biết làm sao được tất lòng

Hai đứa hai đường xa cách mãi

Thôi đừng vơ vẩn chỉ hoài công…


Ta biết em buồn…( như chính ta)

Nhưng thà như thế cứ như là

Sẽ sớm phai thôi ..vui tình mới

Chớ để xuân tàn một kiếp hoa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét