22 thg 12, 2008

Ví dụ ta yêu nhau

Ví dụ là ví dụ thôi
Ngày mai nếu lỡ yêu rồi đừng quên
Một ngày vắng- mỗi buồn tênh
Lúc đó ví dụ làm nên gia đình

Vì dụ là ví dụ mình
Hai người một lối đường tình có duyên
Em cười em ấp trinh nguyên
Lúc đó ví dụ mơ tiên phím cầm

Ví dụ tay nắm tay cầm
Hai ta chung bước trăm năm đi về
Ví dụ mà, ví dụ mê...
Hai ta chung bước đi về trăm năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét