16 thg 7, 2009

Thu đã về chưa

Thu đã về chưa

Thu đã về chưa? Hạ có qua?
Tiếng rơi ngoài phố phải chăng là
Tiếng lòng người đợi rơi từng giọt
Từng giọt u buồn dĩ vãng xa

Nơi ấy đầy mưa mây kín lối
Phong kín đường về những nẻo mơ
Bước trần chưa đến sao dừng vội
Có người ngồi đợi những câu thơ

Thu đã về chưa? Ta đợi mong
Nước về cho lúa, mạ lên đồng
Cho ta tìm lại khung trời cũ
Ngày ấy ngừơi ta chưa sang sông.
16.07.09

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét