5 thg 2, 2007

Bàn cuối lớp


Ba năm trung học ở cuối bàn

Dùi mài kinh sử …xém lưu ban

Anh Văn địa lí ngu trùm lớp

Hóa học văn chương khá nhất làng

Kiểm tra quay cóp không tránh khỏi

Dò bài bịa đặt nói lan mang

Giờ đây nhớ lại ngồi bàn cuối

Không quậy là ngu nhất thế gian !!!

26.07.06

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét