28 thg 2, 2007

Gian dối!


Anh dối vì anh đã bảo yêu

Xem em như bạn chẳng thương nhiều

Áo kia anh tặng cho người khác

Chỉ là ướm hỏi giá bao nhiêu!


Anh dối vì em nói nhớ anh

Để em ôm mộng ước không thành

Thôi đành lỗi hẹn chờ duyên khác

Mong mỏi đau buồn đi qua nhanh


Anh dối thật nhiều câu yêu thương

Chỉ để em vui trọn bước đường

Biết đâu có kẻ không vừa mắt

Cứ để âu sầu lệ mãi vương

25.01.07

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét