13 thg 3, 2007

Rượu Buồn


--------------------------------------------------------------------------------

Rượu buồn anh chén thương đau

Ly sầu anh uống niềm sầu xẻ chia

Thương ai đi sớm về khuya

Trách ai sao nỡ đoạn lìa tơ duyên


Khi xưa hai đứa thề nguyền

Rằng ta sẽ mãi như thuyền – biển khơi

Cùng nhau đi khắp nơi nơi

Ngao du sơn thủy tìm nơi bến tình


Ta giờ ta chỉ một mình

Rượu buồn ta uống với nghìm xót xa

Những ngày đẹp đã dần qua

Còn ta cùng với phong ba men lòng

Người ơi người nhớ gì không

Riêng ta ta mãi cầu mong một ngày

Một ngày ta lại trong tay

Cùng đi cuối nẻo cùng xây lầu vàng!


Rượu buồn ta uống cho nàng

Hay là ta uống mơ màng cho ta!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét