25 thg 1, 2007

Bút tre 1

Chị em ta ở chiến khu

Luộc khoai còn nóng bóc ... củ ăn liền

Ăn rồi xông chốn trận tiền

Đánh cho quân giặc muộn phiền vì thua

*********

Ngày xưa, em bắt một con ...
... bướm. Em đem ép vẫn còn nguyên đây
Nằm yên trong trắng thơ ngây
Em ngồi ngắm ... bướm nhớ ngày đã qua
Anh giờ lạc bước nơi xa
Có trong anh chút nhạt nhòa hình em?
Nhớ ngày anh dắt đi xem ...
... chim, Anh bảo sáo chớ đem sang hà
Sáo nâu giờ vẫn đợi quà
Người sao chẳng thấy ... anh xa mất rồi ...

***

Mùa đông giá rét căm căm

Mấy bà, mấy chị rất chăm mua đồ

A khoe cái áo banh-tồ ...

... lông (của) chị rất mịn hàng Bồ (đào nha) xuất sang

B show đôi dép xăng đan ...

.. da (của) cô mềm, đẹp, khỏi bàn: Ý đây

C cười chỉ chiếc ... 2 dây ...

... có thêm máy sưởi cái này Japan

D khiến cả hội nuốt khan

Em đây sang tận Balan ... đặt vòng ...

... kim cương nhìn muốn đứng tròng

Hơn đứt mấy chị, khỏi mong cãi bàn

****

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét