9 thg 1, 2007

Tin nhắn Online

Và mỗi ngày Online

Từng dòng tin em viết

Anh ngóng trông tha thiết

Một chút tình trao ai


Vào một chiều Online

Anh chờ tin em mãi

Sao mong hoài chẳng thấy

Thôi đành hẹn đến mai


Lại một ngày Online

Một ngày em vắng bóng

Để anh hòai trông ngóng

Một chút dòng tin ai


Anh vẫn đợi, đợi hoài

Từng dòng tin êm ái

Cho hồn thôi trống trải

Trong những chiều Online

14.12.06

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét