30 thg 1, 2007

Ta Viết cho Ta


Ta viết cho ta nửa mảnh sầu

Nửa đời dong ruổi với thương đau

Một con tim héo in hình bóng

Biết đến bao giờ thôi nhớ nhau


Ta viết cho ta nửa mảnh đời

Miệt mài đèn sách chẳng rong chơi

Tiếng yêu bỡ ngỡ như ngày mới

Hồn mãi chìm say trong chơi vơi


Ta viết cho ta một chút buồn

Nhớ ai sao nhớ đến điên cuồng

Hỡi người con gái nơi nào đó

Bao giờ mới gặp lệ thôi tuôn


Ta cứ viết nhiều câu yêu thương

Trái tim lầm lỡ đặt bên đường

Lặng nhìn hình bóng về bên ấy

Biết đến đâu bờ kia sông tương


20.10.06

2 nhận xét: