31 thg 1, 2007

Con Mèo

Con mèo là con mèo ngoan

Trèo leo ngày tháng mi nhon thân gầy

Con mèo là con mèo này

Làm siêng bắt chuột suốt ngày chủ thương

Con mèo là con mèo hường

Đốm lông tam thể buồn vương mắt hồng

Ngày mai em lấy được chồng

Con mèo anh gửi thiệp hồng trao tay

Con mèo là con mèo yêu

Ngày đêm ve vuốt bao nhiêu cho vừa

Em về những buổi nắng trưa

Có mèo anh đó say sưa chuyện trò

Con mèo…mèo của hẹn hò…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét